Vad är JSP i Java? Vet allt om Java-webbapplikationer

JSP i Java är ett språk som ofta används för att utveckla JSP-sidor. Denna teknik skapar webbinnehåll som består av både dynamiska och statiska komponenter.

Funderar du på vad som är JSP och dess användning? Du har landat på rätt plats! Java Serversidor , allmänt benämnt som teknik är en av Java webbtekniker. Det är en serversida som i princip används för att skapa webbapplikationer. Låt mig diskutera begreppet JSP djupare med er alla.I den här artikeln kommer jag att täcka följande tips:Från och med att förenkla begreppet JSP-teknik, låt mig presentera dig för grunderna.

JSP-teknik är i grunden ett språk som ofta används för att utveckla JSP-sidor. Denna teknik skapar webbinnehåll som består av både dynamiska och statiska komponenter.Låt mig nu förklara vad som exakt är en JSP-sida!

Vad är en JSP-sida?

En JSP-sida är en textdokument. Den innehåller två typer av text: statiskt innehåll och dynamiskt innehåll . Statiskt innehåll kan uttryckas i vilket textbaserat format som helst, säg . Det dynamiska innehållet består av Java-koden.JSP-tekniken kombinerar här det statiska innehållet med Java-koden, vilket gör det till en dynamisk webbsida.Filtillägget för källfilen till a sidan ska vara .jsp . Tillägget för källfilen för ett fragment av en JSP-sida är .jspf.

Nu när du känner till begreppet JSP-sidor och JSP-teknik, låt oss fortsätta och förstå funktionerna i JSP!Funktioner i JSP-teknik

1. Enkel kodning

JSP tillåter taggbaserad programmering. Därför finns det inget behov av expertis på Java-språket. HTML-taggar är enkla att använda, därför är koden lättläst.

2. Interaktiva webbsidor

Byggandet av dynamiska webbsidor som kan interagera med användarna i en realtidsmiljö.

är en vs har en java

3. Enkel anslutning till en databas

Det ger oss en enkel anslutning till databasen eftersom den främst ansluter till servern.

Efter att ha studerat om funktionerna, låt oss gå längre och se upp för livscykeln för en JSP-sida.

Livscykel för en JSP-sida

JSp Life Cycle - JSP i Java - Edureka

Låt mig förklara stegen i det ovan visade diagrammet.

1. Översättning av JSP-sidan:

En Java-servletfil skapas från JSP-källfilen. I översättningsfasen validerar behållaren riktigheten av JSP-sidor och taggfiler.

2. JSP-sidkompilering:

Den skapade java-servletfilen kompileras till en Java klass.

3. Klassbelastning:

Java-servletklassen som kompilerades från JSP-källan laddas nu i behållaren.

4. Utförandefas:

I körningsfasen skapar containern en eller flera instanser av den här klassen som svar på förfrågningarna.Gränssnittet JsP Page innehåller jspInit () och jspDestroy (). JSP tillhandahåller speciellt gränssnitt HttpJspPage för JSP-sidor specifikt för HTTP-förfrågningar och detta gränssnitt innehåller _jspService ().

5. Initiering:

jspInit () metoden anropas omedelbart efter att förekomsten har skapats.

6. jspDestroy () utförande:

Denna metod kallas när JSP förstörs. Med det här samtalet slutför servlet sitt syfte och går in i sopuppsamlingen. Detta avslutar JSP-livscykeln.

Det finns vissa livscykelmetoder som tillhandahålls i JSP, dessa är: jspInit (), _jspService () och jspDestroy (), förklaras ovan.

hur man vänder ett nummer

Att lära sig om livscykeln är viktigt. Det ger dig en inblick i den faktiska funktionen. Låt oss nu se och förstå syntaxen som används för att skapa en JSP-sida.

Syntax för JSP

Syntaxen för följande i JSP:

1. JSP-uttryck

Exempel:

&

2. Deklarationsmärke

Exempel:

3. JSP-skript

<% java code %>

Här kan du infoga respektive Java-kod.

4. JSP-kommentarer

Eftersom vi alla känner till syntaxen för JSP, låt mig nu informera dig om termen ”Java servlet”.

hur man förhindrar dödläge i java

Vad är en servlet?

Java-servlets var det första försöket att få tillgång till Java i Java-applikationer. De är skrivna i . För att göra dig mer bekant med servlets, låt mig visa dig koden. För mer information, vänligen gå igenom 'Blogg!

Låt mig nu visa dig en kod som lär dig att skapa en JSP-sida.

En enkel JSP-sida

En webbsida

Som du kan se i koden ovan, hur lätt skapas en JSP-sida. Detta enklare tillvägagångssätt har hjälpt JSP att starta så bra. Enkla HTML-taggar har använts. Ett ytterligare element kan ses. Detta element kallas en scriptlet! Den innehåller en javakod som används i en HTML-JSP-kod.

När vi går vidare, låt oss dyka in och lära oss hur man kör en JSP-sida.

Hur man kör en JSP-sida

Utförande av JSP innebär flera steg. Dessa nämns nedan:

  1. Skapa först en HTML-fil, säg ana.html, härifrån kommer en begäran att skickas till servern.

  2. För det andra, skapa en .jsp-fil, säg ana1.jsp, detta skulle tackla användarens begäran.

  3. För det tredje, skapa en projektmappstruktur.

  4. Nu måste du skapa en XML-fil och sedan en WAR-fil.

  5. Starta sedan Tomcat

  6. Slutligen är du redo att köra applikationen.

När du utför den ovan skrivna koden i JSP-filen ser utgången ut som visas nedan:

Med detta har vi nått mot slutet av denna artikel. Jag hoppas att innehållet du läste var informativt och hjälpsamt. Vi fortsätter att utforska Java-världen med fler ämnen. Håll dig uppdaterad!

Kolla in av Edureka, ett pålitligt online-lärande företag med ett nätverk av mer än 250 000 nöjda elever spridda över hela världen. Edurekas Java J2EE- och SOA-utbildning och certifieringskurs är utformad för studenter och yrkesverksamma som vill bli Java-utvecklare. Kursen är utformad för att ge dig ett försprång till Java-programmering och träna dig för både kärn- och avancerade Java-koncept tillsammans med olika Java-ramverk som Hibernate & Spring.

Har du en fråga till oss? Vänligen nämna det i kommentarsektionen i denna “ JSP i Java ”Blogg så återkommer vi så snart som möjligt.